Historie

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
realizuje projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání)

Posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí
aneb
Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji

(CZ.1.07/1.1.07/11.0024)

Základní informace o projektu:
  ► cílem projektu je podpora odborných a jazykových kompetencí žáků
  ► projekt reaguje na obecně nízkou úroveň jazykových dovedností, svým průběhem a výstupy chce zvýšit kvalifikaci žáků znalostí odborné terminologie v angličtině
  ► projekt chce přispět k lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  ► v rámci aktivit projektu jsou vytvářeny specializované výukové materiály pro potřeby středního odborného školství:
         - databáze odborné slovní zásoby k jednotlivým odborným tématům (v českém jazyce)
         - publikace Anglicky v obchodech sestávající z česko-anglické části s odbornou slovní zásobou
           (z oblasti zbožíznalství, obchodního  provozu, ekonomiky, marketingu, daňové evidence apod.)
           a z konverzačních frází užívaných v obchodní praxi
         - pracovní listy Shopping zaměřené na praktické procvičování odborné slovní zásoby
         - metodické materiály
  ► do tvorby výukového materiálu byli zapojeni žáci – pod vedením vyučujících (odborných garantů) shromažďovali odbornou slovní zásobu, vyhledávali anglické ekvivalenty, navrhli grafickou a knižní podobu publikace, příručku doplnili ilustracemi, účastnili se projektových dnů
  ► cíle a výstupy projektu budou i po ukončení projektu naplňovány používáním učební pomůcky ve výuce a při přípravě žáků k závěrečným a maturitním zkouškám
  ► všechny výukové materiály budou v on-line podobě zpřístupněny na webových stránkách projektu (www.anglickyvobchodech.eu) žákům, školám podobného zaměření, ale rovněž široké odborné veřejnosti
  ► partnerem projektu byla Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace

Termín realizace projektu: listopad 2008 – srpen 2011

Kontaktní osoba: Vladimíra Pivoňková, manažerka projektu
email: vladimira.pivonkova@ss-ostrava.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Změna adresy odloučeného pracoviště. Odloučené pracoviště Na mlýnici 36, Ostrava-Přívoz, 702 00 přestěhováno. Nová adresa: Polská 1543/6, Ostrava-Poruba (prostory Obchodní akademie)


Slovník

  • Překlad:

Projektový tým

manažerka projektu
Vladimíra PivoňkováVladimíra Pivoňková
koordinátor projektu, asistent manažera
Renáta Zbořilová, Mgr. Renáta Zbořilová, Mgr.
finanční manažer
Šárka Ganobčíková, Mgr.Šárka Ganobčíková, Mgr.
specialista technické podpory
Lenka Pchálková, Mgr.Lenka Pchálková, Mgr.
garant pro odborné předměty
B. Beránková, B. Čápová, N.KašpříkováB. Beránková, B. Čápová, N.Kašpříková
garant pro anglický jazyk
  E. Albrechtová,  A. Bělová,  L.Martiníková E. Albrechtová, A. Bělová, L.Martiníková
shormažďování a překlad slovní zásoby
Studenti SŠ Studenti SŠ